Thống kê truy cập

Online : 6492
Đã truy cập : 131972168

UBND huyện chỉ đạo phòng trừ rầy nâu cuối vụ xuân 2016

02/06/2016 16:14 Số lượt xem: 74
Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp huyện, hiện nay rầy cám lứa 3 đang nở. Dự kiến rầy lứa 3 có mật độ phổ biến 800- 1000 con/m2, cao 3000- 4000 con/m2, cục bộ trên 10.000 con/m2. Rầy gây hại nặng vào cuối vụ trên các giống tẻ thơm, khang dân, nếp các loại…Nếu không phòng trừ kịp thời sẽ có diện tích cháy rầy sau ngày 5/6/2016.

          Để bảo vệ năng suất lúa xuân , UBND huyện chỉ đạo các địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn: Phòng nông nghiệp và PTNT, Trạm khuyến nông, Trạm BVTV thường xuyên thăm đồng  xác định diện tích phòng trừ, đôn đốc nông dân phòng trừ rầy cho các diện tích lúa có mật độ rầy 30-40 con/khóm bằng các loại thuốc đặc trị như: Winter 635 EC, Victory 585 EC, Super Gun 600 EC…Sau khi phun trừ cần  thường xuyên kiểm tra đồng ruộng nếu mật độ rầy vẫn còn từ 30-40 con /khóm trở lên cần tiếp tục phun trừ lần 2. Đặc biệt khuyến cáo nông dân tổ chức gặt sớm cho những diện tích lúa chín trên 80% nếu có mật độ rầy cao để đảm bảo năng suất.

 

 

Hồng Giỏi - Đài PT Yên Phong