Thống kê truy cập

Online : 4631
Đã truy cập : 132098716

Yên Phong triển khai đợt cao điểm phòng trừ sâu bệnh trên lúa xuân

25/04/2016 09:43 Số lượt xem: 71
Hiện nay các trà lúa xuân của bà con nông dân trên địa bàn huyện ta đang sinh trưởng phát tiển tốt. Để bảo vệ lúa xuân đạt năng suất cao trên 62 tạ/ha UBND huyện triển khai kế hoạch phòng trừ sâu bệnh tới bà con nông dân các HTX.

Theo đó UBND huyện chỉ đạo Trạm BVTV tăng cường thăm đồng điều tra theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình sâu bệnh dự tính, dự báo chính xác nhất là các đối tượng sâu bệnh dễ gây hại thành dịch như: bệnh khô vằn, rầy nâu, rầy lưng trắng, đạo ôn, sâu cuốn lá. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Trạm khuyến nông huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, bà con nông dân tổ chức phòng trừ hiệu quả, đặc biệt trong thời gian cao điểm cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 2016. Chỉ đạo nông dân tiếp tục diệt chuột bằng bẫy kết hợp với dùng thuốc thế hệ mới. Đối với các loại sâu bệnh cần phun thuốc phù hợp đúng thời điểm, đúng liều lượng. Bên cạnh đó UBND huyện cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra thị trường nhằm phát hiện và xử lí nghiêm những trường hợp kinh doanh thuốc BVTV ngoài danh mục làm ảnh hưởng tới sản xuất của bà con nông dân và tác hại tới môi trường sinh thái.

 

 

Đình Hảo - Đài PT Yên Phong