Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 625

Đã truy cập : 42986826

Tổ chức bộ máy HĐND huyện

08/10/2016 20:29 Số lượt xem: 2089

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND HUYỆN

 

1. Trưởng Ban   

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại: 0913.399.039

Email: natuan.yp@bacninh.gov.vn

Ngày tháng năm sinh: 1969

Quê quán: Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: Yên Phong, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị:

2. Phó Ban

Đ/c Nguyễn Thị Oanh Huệ

Điện thoại: 0949.184.378

Email: ntohue.yp@bacninh.gov.vn

Ngày tháng năm sinh: 1983

Quê quán: Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị:

 

 

BAN PHÁP CHẾ HỘI HĐND HUYỆN

1. Trưởng Ban   

Đ/c Nguyễn Văn Giảng

Điện thoại:

Email: nvgiang.yp@bacninh.gov.vn

Ngày tháng năm sinh:

Quê quán: Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: Yên Phong, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

2. Phó Ban

Đ/c Nguyễn Văn Tường

Điện thoại:

Email:

Ngày tháng năm sinh:

Quê quán: Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: Yên Phong, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị: