Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7450

Đã truy cập : 45301081

Tổ chức bộ máy HĐND huyện

08/10/2016 20:29 Số lượt xem: 4398

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND HUYỆN

 

1. Trưởng Ban   

Đ/c Ngô Thị Nga

Điện thoại: 0966.344.088

Email: ntnga.yp@bacninh.gov

Ngày tháng năm sinh: 1978

Quê quán: Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: Yên Phong, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

2. Phó Ban

Đ/c Nguyễn Thị Oanh Huệ

Điện thoại: 0949.184.378

Email: ntohue.yp@bacninh.gov.vn

Ngày tháng năm sinh: 1983

Quê quán: Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị:

 

 

BAN PHÁP CHẾ HỘI HĐND HUYỆN

1. Trưởng Ban   

Đ/c Nguyễn Văn Giảng

Điện thoại:

Email: nvgiang.yp@bacninh.gov.vn

Ngày tháng năm sinh: 1962

Quê quán: Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: Yên Phong, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

2. Phó Ban

Đ/c Nguyễn Văn Tường

Điện thoại:0962.019.356

Email: nvtuong.yp@bacninh.gov

Ngày tháng năm sinh: 1977

Quê quán: Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: Yên Phong, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thac sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp