Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 9175
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 409/ubnd-nn V/v đóng góp dự thảo danh mục TTHC nội bộ theo chính sách đặc thù của tỉnh về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp VX 23/03/2023
2 406/ubnd-yt Góp ý nội dung Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023 VX 23/03/2023
3 405/ubnd-ktht Tham gia góp ý Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về PT và ứng CNSH phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới KTHT 23/03/2023
4 79/bc-ubnd BÁO CÁO Về việc thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và công khai số liệu dự toán NSNN năm 2023 VX 23/03/2023
5 407/kh-ubnd KẾ HOẠCH Tổng kết 05 năm triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ VX 23/03/2023
6 402/ubnd-nv V/v hướng dẫn quản lý hoạt động Tôn giáo trong dịp lễ Phục sinh năm 2023 VX 22/03/2023
7 401/ubnd-nc V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ. VX 22/03/2023
8 986/qđ-ubnd Qđ V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc theo chuyên đề Quý I/2023 Thi đua khen thưởng 22/03/2023
9 985/qđ-ubnd Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập của các đơn vị cấp huyện năm 2022 Giáo dục và Đào tạo 22/03/2023
10 975/qđ-ccxp QUYẾT ĐỊNH Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với ông Trương Văn Quỳ – công dân thôn Ô Cách, xã Đông Tiến TNMT 21/03/2023
11 976/qđ-ccxp QUYẾT ĐỊNH Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với ông Vũ Văn Chí – công dân thôn Ô Cách, xã Đông Tiến TNMT 21/03/2023
12 77/bc-ubnd BÁO CÁO Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy và phòng, chống mại dâm KGVX 21/03/2023
13 385/ubnd-ktht V/v phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 Tổng hợp 20/03/2023
14 395/ubnd-th Công văn hoàn trả hệ thống kênh tưới, hỗ trợ thiệt hại cho nhân dân thôn Đông Xuyên - Gửi Tổng công ty Viglacera VX 20/03/2023
15 386/ubnd-ktht V/v tăng cường công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch về giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh nhà ở xã hội 20/03/2023
16 394/ubnd-tnmt V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2023 TNMT 20/03/2023
17 393/ubnd-vhtt Vv báo cáo thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số tháng 3.2023 Yên Phong VX 20/03/2023
18 390/ubnd-vhtt V/v phối hợp thực hiện kế hoạch tổng kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025 VX 20/03/2023
19 389/ubnd-vhtt Vv đề nghị xin phép bổ sung hiện vật vào di tích Đền Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong VX 20/03/2023
20 384/ubnd-nc V/v kích hoạt tài khoản định danh điện tử và cung cấp danh sách đầu mối trong thực hiện Đề án số 06. VX 20/03/2023
Trang 1/459|<<123456>>|