Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 10317
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 1488/ubnd-nv Góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung QĐ 09/2022/QĐ-UBND Nội chính 12/09/2023
2 1480/ubnd-ktht Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023 VX 12/09/2023
3 1476/ubnd-ktht V/v thực hiện một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý TTXD tại dự án Khu nhà ở thôn Đông Yên, xã Đông Phong, huyện Yên Phong VX 12/09/2023
4 1475/ubnd-ktht V/v thi công các tuyến T9,T42, T43 thuộc Dự án đường GTNT thôn Lạc Trung, xã Dũng Liệt (giai đoạn 2) VX 12/09/2023
5 1478/ubnd-ktht Tham gia góp ý dự thảo Chiến lược về sản xuất năng lượng hydrogen đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 VX 12/09/2023
6 1479/ubnd-ktht Tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng VX 12/09/2023
7 1469/ubnd-tckh V/v xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi CCTL năm 2023 VX 11/09/2023
8 1483/ubnd-nc V/v Báo cáo nội dung phục vụ kiểm tra công tác Tư pháp huyện Yên Phong năm 2023. VX 11/09/2023
9 1474/ubnd-nc V/v tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy, nổ xảy ra. VX 11/09/2023
10 1472/ubnd-th V/v phê bình trong việc chấp hành chế độ hội họp. VX 11/09/2023
11 1472/ubnd-nv Công văn về việc xây dựng Phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã Nội chính 11/09/2023
12 306/bc-ubnd Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị định 55.2019.NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện VX 11/09/2023
13 305/bc-ubnd BÁO CÁO Tiến độ giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp TNMT 11/09/2023
14 304/bc-ubnd BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2021/NQ-HĐND, HĐND TỈNH BẮC NINH VX 11/09/2023
15 116/tb-ubnd THÔNG BÁO Tạm hoãn tổ chức hiến máu tình nguyện ngày 20/9/2023 VX 11/09/2023
16 1471/kh-ubnd. Kế hoạch kiểm tra CCHC huyện Yên Phong năm 2023 (gửi lại) VX 11/09/2023
17 299/bc-ubnd Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 27/4/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh đối với phát triển kinh tế trang trại VX 08/09/2023
18 1466/ubnd-nc Về việc tăng cường thực hiện các chỉ tiêu hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản Định danh điện tử. VX 08/09/2023
19 1467/ubnd-tckh V/v tham gia ý kiến dự thảo “ Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh” (lần 3). VX 08/09/2023
20 302/bc-ubnd Báo Cáo v/v Tình hình khai thác, tập kết cát, sỏi lòng sông trên địa bàn huyện Yên Phong TNMT 08/09/2023
Trang 1/516|<<123456>>|