Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 7047
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 647/ubnd-nn V/v Xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, Luật Thủy lợi mới phát sinh tháng 4/2022. VX 09/05/2022
2 649/ubnd-th V/v chuẩn bị nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân thôn Xuân Cai, xã Yên Trung. VX 09/05/2022
3 646/ubnd-tnmt V/v gia hạn tiến độ hợp đồng dự án Khu thương mại, dịch vụ tổng hợp xã Đông Tiến, xã Yên Trung TNMT 09/05/2022
4 383/QĐ- QĐ Về việc xếp mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã (Trung Nghĩa) VX 09/05/2022
5 650/ttr-ubnd Tờ trình tham gia ý kiến Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong Xây dựng 09/05/2022
6 648/ttr-ubnd TỜ TRÌNH Về việc thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án: Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại thôn Ngô Xá, xã Long Châu, huyện Yên Phong Tài chính 09/05/2022
7 54/tb-ubnd THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban ngày 06/5/2022 VX 09/05/2022
8 637/ubnd-yt Tiếp tục triển khai tiêm vắc xin Covid-19 VX 08/05/2022
9 641/ubnd-th Về việc cử lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức địa phương đăng cai Hội diễn “Tiếng hát công nhân, người lao động năm 2022”. VX 08/05/2022
10 640/ubnd-th Tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của UBKT Trung ương VX 08/05/2022
11 639/ubnd-ktht V/v Tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết Khu vực dọc sông Ngũ Huyện Khê, huyện Yên Phong của Công ty TNHH Đầu tư tập đoàn Mặt Trời Quy hoạch 08/05/2022
12 638/ubnd-ktht V/v Tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới tại phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh và xã Đông Phong, huyện Yên Phong của Công ty Cổ phần giải pháp truyền hình thế hệ mới Quy hoạch 08/05/2022
13 626/ubnd-nv Đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức cấp xã đã có thông báo nghỉ hưu VX 08/05/2022
14 607/ubnd-ktht V/v Bổ sung đường dây và trạm biến áp 110kV Yên Phong II-A vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh Công thương 08/05/2022
15 636/ubnd-th V/v Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. VX 08/05/2022
16 635/UBND-NV Công văn về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quy định tiêu chuẩn và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh NV 08/05/2022
17 624/UBND-NV Đóng góp dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 223/2013/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh VX 08/05/2022
18 625/UBND-NV Đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 96/2012/QĐ-UBND ngày 08/11/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh VX 08/05/2022
19 630/UBND-KTHT V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết dự án đầu tư kinh doanh xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, huyện Yên Phong Quy hoạch 08/05/2022
20 629/UBND-KTHT V/v niêm yết công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư vào Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Yên Phong II-A, huyện Yên Phong Quy hoạch 08/05/2022
Trang 1/353|<<123456>>|