Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 7897
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 1412/ubnd-th V/v phối hợp tổ chức buổi gặp mặt Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào huyện Yên Phong VX 26/09/2022
2 1410/ubnd-nc. Giải quyết đơn của công dân thôn Yên Tân, xã Hòa Tiến ĐT 26/09/2022
3 1385/ubnd-tckh V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản của Liên hiệp hội/ Hội thuộc phạm vi quản lý của địa phương. VX 26/09/2022
4 275/bc-ubnd Báo cáo Về việc cải tạo, sửa chữa công trình trụ sở làm việc UBND huyện Yên Phong VX 26/09/2022
5 274/bc-ubnd Báo cáo Kết quả rà soát, đánh giá, đơn giản TTHC năm 2022 VX 26/09/2022
6 160/gm-ubnd Dự làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Ninh VX 26/09/2022
7 15/gm-tthđnd20 GIẤY MỜI Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát tình hình tổ chức bộ máy và hoạt động của HĐND các xã, thị trấn; việc thực hiện chế độ chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 VX 26/09/2022
8 1403/ttr-ubnd Tờ trình Về việc đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Yên Phong để thực hiện các tuyến đường tỉnh ĐT.295C, ĐT.285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với QL.3 mới; ĐT.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4 TNMT 26/09/2022
9 7551/gpmt Giấy phép môi trường (Dự án thành lập Công ty TNHH Gmatrix) TNMT 26/09/2022
10 1402/ttr-ubnd Tờ trình Về việc đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Yên Phong để thực hiện dự án ĐTXD TL287 đoạn từ xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong đến phường Đồng Nguyên, TX Từ Sơn TNMT 26/09/2022
11 1406/ubnd-tnmt V/v: Xin chủ trương thu hồi đất khó canh tác, gọn thửa khi thu hồi đất thực hiện dự án. TNMT 25/09/2022
12 1407/ubnd-tnmt V/v thuê đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. TNMT 25/09/2022
13 7547/qđ-ubnd QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ thu hồi đất, hồ sơ bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án ĐTXD khu nhà ở khai thác giá trị QSDĐ hoàn trả vốn các công trình giáo dục, văn hóa và đường giao thông xã Yên Trung, huyện Yên Phong theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) - Vị trí (1; 2; 3; 4) VX 25/09/2022
14 7546/qđ-ubnd QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn bước lập thiết kế BVTC và dự toán thuộc dự án: Đường trục trung tâm thị trấn Chờ, huyện Yên Phong (đoạn từ trụ sở cơ quan quản lý thị trường đến đường 19/8) VX 25/09/2022
15 273/bc-ubnd Báo cáo Tiến độ GPMB khu - Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện TNMT 25/09/2022
16 100/btcd Chuyển đơn của bà Trần Thị Đạt thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến ĐT 22/09/2022
17 1408/ubnd-nc Giải quyết đơn của ông Nguyễn Đình Cảnh và các công dân thôn Thọ Đức, xã Tam Đa ĐT 22/09/2022
18 1409/ubnd-nc Giải quyết đơn của các công dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến ĐT 22/09/2022
19 1410/ubnd-nc Giải quyết đơn của công dân thôn Yên Tân, xã Hòa Tiến ĐT 22/09/2022
20 1401/ubnd-ktht Tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh VX 22/09/2022
Trang 1/395|<<123456>>|