Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 11071
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 218/ubnd-ktht V/v rà soát, đánh giá sự phù hợp quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và bổ sung thông tin của các dự án điều chỉnh, bổ sung vào danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh VX 16/02/2024
2 213/ubnd-ktht V/v tham gia ý kiến về Dự thảo báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh VX 16/02/2024
3 216/ubnd-ktht Vv Tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI VX 16/02/2024
4 215/ubnd-th V/v rà soát một số nội dung phục vụ công tác thanh tra công vụ VX 16/02/2024
5 217/kh-btc KẾ HOẠCH Tổ chức bảo đảm hậu cần cho lễ giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024 VX 16/02/2024
6 214/ubnd-vhtt V/v bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động Lễ hội Xuân 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn VX 15/02/2024
7 61/bc-ubnd BÁO CÁO Tình hình, kết quả xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” (Từ ngày 08/02/2024 đến ngày 15/02/2024) VX 15/02/2024
8 60/bc-ubnd BÁO CÁO Tình hình, kết quả xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” (Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 14/02/2024) VX 15/02/2024
9 59/bc-ubnd BÁO CÁO Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (mùng 4 tết) VX 13/02/2024
10 212/ubnd-ktth V/v triển khai thực hiện Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 29/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ An toàn giao thông 08/02/2024
11 208/ubnd-th. V/v điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây” đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Giáp Thìn năm 2024 VX 07/02/2024
12 210/kh-btc KẾ HOẠCH Tổ chức bàn giao công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024 VX 07/02/2024
13 209/ubnd-nn V/v Xử lý vi phạm Luật Đê điều, Thủy lợi mới phát sinh tháng 01/2024. VX 07/02/2024
14 208/ubnd-th V/v điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây” đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Giáp Thìn năm 2024. VX 07/02/2024
15 931/qđ-ubnd QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 VX 07/02/2024
16 930/qđ-ubnd QĐ công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 VX 07/02/2024
17 57/bc-ubnd Báo cáo kết quả đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 VX 07/02/2024
18 38/bc-ubnd BÁO CÁO Kết quả thực hiện thống kê chính thức năm 2023 Xây dựng 07/02/2024
19 56/bc-ubnd BÁO CÁO Tình hình, kết quả xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” (Từ ngày 01/02/2024 đến ngày 07/02/2024) VX 07/02/2024
20 204/ubnd-nn Vv tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ xuân 2024 VX 06/02/2024
Trang 1/554|<<123456>>|