Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Loại Thời gian lấy ý kiến Chi tiết

Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Loại Thời gian lấy ý kiến Chi tiết
1

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Phong (lần 2)   4780

Góp ý
Từ ngày : 16/10/2023
Đến ngày : 25/10/2023

2

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NS và CL SPHH trên địa bàn tỉnh   4521

Góp ý
Từ ngày : 20/07/2023
Đến ngày : 28/07/2023

3

Góp ý đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa   3868

Góp ý
Từ ngày : 15/06/2023
Đến ngày : 22/06/2023


4

Xin ý kiến việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023.   3597

Góp ý
Từ ngày : 26/12/2022
Đến ngày : 30/12/2022

5

Lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)   3730

Góp ý
Từ ngày : 14/09/2022
Đến ngày : 27/09/2022

6

Dự thảo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.   3682

Góp ý
Từ ngày : 08/04/2022
Đến ngày : 09/05/2022

7

Dự thảo Báo cáo Kinh tế - xã hội huyện Yên Phong năm 2021   4041

Góp ý
Từ ngày : 18/11/2021
Đến ngày : 19/11/2021

8

Dụ thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong nhiệm kỳ 2021-2026   3671

Góp ý
Từ ngày : 26/08/2021
Đến ngày : 31/08/2021

Trang 1/1|<<1