Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Chi tiết

Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Chi tiết
1

Dự thảo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Từ ngày : 08/04/2022
Đến ngày : 09/05/2022

2

Dự thảo Báo cáo Kinh tế - xã hội huyện Yên Phong năm 2021

Từ ngày : 18/11/2021
Đến ngày : 19/11/2021

3

Dụ thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong nhiệm kỳ 2021-2026

Từ ngày : 26/08/2021
Đến ngày : 31/08/2021

Trang 1/1|<<1