Quay lại trang danh sách các dự thảo văn bản lấy ý kiến đóng góp

Dự thảo Báo cáo Kinh tế - xã hội huyện Yên Phong năm 2021
Lĩnh vực : Kinh tế - Tổng hợp - Thời gian diễn ra : 18/11/2021 - 19/11/2021 - Trạng thái : Đang diễn ra
Nội dung

Tài liệu đính kèm

Danh sách góp ý

Không có dữ liệu