Quay lại trang danh sách các dự thảo văn bản lấy ý kiến đóng góp

Dụ thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong nhiệm kỳ 2021-2026
Lĩnh vực : Kinh tế - Tổng hợp - Thời gian diễn ra : 26/08/2021 - 31/08/2021 - Trạng thái : Đang diễn ra
Nội dung


Danh sách góp ý

Không có dữ liệu