Quay lại trang danh sách các dự thảo văn bản lấy ý kiến đóng góp

Dự thảo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Lĩnh vực : Tổng hợp - Thời gian diễn ra : 08/04/2022 - 09/05/2022 - Trạng thái : Đang diễn ra
Nội dung

UBND huyện Yên Phong đã triển khai việc lấy ý kiến vào dự thảo “Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” bằng hình thức đăng công khai trên Cổng Thông tin điện tử huyện từ ngày 08/4/2022;

Để hoàn thiện ý kiến tham gia vào dự thảo “Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” trước khi trình UBND tỉnh, UBND huyện Yên Phong đề nghị các cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấnnghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo “Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Ý kiến tham gia (trực tiếp vào dự thảo hoặc bằng văn bản) gửi về UBND huyện Yên Phong (qua Phòng TC-KH để tổng hợp)trước 15h00’ ngày 09/5/2022.


Danh sách góp ý

Không có dữ liệu