Thống kê truy cập

Online : 6390
Đã truy cập : 131970472

Hợp tác xã nông nghiệp Nguyệt Cầu - xã Tam Giang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2019 thực hiện theo Luật HTX năm 2012

20/05/2016 02:00 Số lượt xem: 94
Sáng ngày 18/5/2016, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nguyệt Cầu xã Tam Giang long trọng tổ chức Đại hội thành viên nhiệm kỳ 2016 - 2019 và thực hiện chuyển đổi HTX thực hiện theo Luật HTX năm 2012.

          Về dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, lãnh đạo Ban chuyển đổi HTX huyện, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, lãnh đạo UBND xã Tam Giang và 210 đại diện hộ xã viên HTX nhiệm kỳ 2013 - 2016 trong đó cá 62 thành viên đã có đơn tham gia HTX trên địa bàn thôn Nguyệt Cầu.

           Đại hội đã thông qua các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013- 2016; báo cáo công tác kiểm soát của Ban kiểm soát HTX và Dự thảo Quy chế, Điều lệ, Phương án sản xuất kinh doanh của Đoàn chủ tịch Đại hội. Tại Đại hội bà Nguyễn Thị Phong đã được bầu làm Giám đốc HTX và ông Chu Văn Xích đã được bầu làm Trưởng Kiểm soát HTX nhiệm kỳ 2016 - 2019 với tỷ lệ 100%. Trong nhiệm kỳ tới HTX nông nghiệp Nguyệt Cầu hướng tới xây dựng các tổ dịch vụ phục vụ cho các thành viên và nhân dân đạt hiệu quả, chất lượng cao. Đặc biệt HTX nhiệm kỳ mới sẽ chú trọng vào công tác quy hoạch các vùng sản xuất rau màu an toàn tiến tới sản xuất rau theo quy trình VietGAP gắn với các Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp từ đó đem lại hiệu quả kinh tế  cho các thành viên góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn mới ngày càng phát triển.

           Đây cũng là Đại hội HTX thực hiện theo Luật HTX năm 2012 điểm trên địa bàn xã Tam Giang, theo kế hoạch sau ngày Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND xã Tam Giang tiếp tục chỉ đạo các HTX còn lại trên địa bàn Đại hội xong trước ngày 31/5/2016 và hoàn thành kế hoạch đã đề ra./.

Kiều Nam - Phòng Nông nghiệp & PTNT