Thống kê truy cập

Online : 7644
Đã truy cập : 131977648

Yên Phong triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2016

16/05/2016 09:31 Số lượt xem: 140
Chiều ngày 12/5/2016, UBND huyện Yên Phong tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất vụ mùa năm 2015, kế hoạch vụ mùa năm 2016.

      Trong buổi tổng kết, các đại biểu được nghe các báo cáo về Kết quả sản xuất vụ mùa năm 2015 kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2016; Triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016; Tiến độ chuyển đổi HTX nông nghiệp theo luật HTX năm 2012. Trong đó đặc biệt chú ý đến chính sách hỗ trợ tỉnh theo Quyết định số 318/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 và Quyết định sửa đổi bổ sung số 31/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn, giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, bao gồm:

- Hỗ trợ 70% giá giống đối với giống lúa siêu nguyên chủng để sản xuất lúa nguyên chủng hoặc đối với giống rau màu để sản xuất giống rau màu các loại (Danh mục giống, rau màu do Sở Nông nghiệp & PTNT quy định hàng năm).

- Hỗ trợ 50% giá giống lúa năng suất cao tập trung có quy mô từ 05 ha trở lên, gồm các giống: Q.ưu số 1, Bác ưu 903- KBL, Thiên ưu 8;

- Hỗ trợ 50% giá giống lúa chất lượng cao tập trung có quy mô từ 05 ha trở lên, gồm các giống: Nếp N97, PD2, Bắc thơm số 7, TBR225;

- Hỗ trợ 1.000.000 đ/ha/năm cho toàn bộ diện tích trồng 2 vụ lúa

- Hỗ trợ 2.000.000 đ/ha/vụ cho toàn bộ diện tích sản xuất cây rau màu.

- Hỗ trợ 5.000.000 đ/ha/vụ cho vùng sản xuất lúa tập trung có quy mô từ 3 ha trở lên được cấp giấy chứng nhận VietGAP.

- Hỗ trợ 15.000.000 đ/ha/năm trong 3 năm đầu cho tổ chức, cá nhân sản xuất từ 0,5 ha rau chuyên canh trở lên được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm được cấp thẩm quyền cấp.

- Hỗ trợ 100.000.000 đ/ha/năm trong 3 năm đầu cho tổ chức, cá nhân sản xuất từ 0,5 ha rau chuyên canh trở lên được cấp giấy chứng nhận VietGAP.

- Hỗ trợ 100% giá giống cây ăn quả có chất lượng cao (Danh mục giống do Sở Nông nghiệp & PTNT quy định).

- Hỗ trợ 2.000.000 đ/ha/năm trong 3 năm đầu cho diện tích chuyển đổi từ sản xuất lúa không hiệu quả sang trồng cây ăn quả (Theo quy hoạch của địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

- Hỗ trợ 150.000.000 đ/ha/năm trong 3 năm đầu cho tổ chức, cá nhân sản xuất cây ăn quả chuyên canh từ 0,5 ha trở lên được cấp giấy chứng nhận VietGAP.

- Hỗ trợ 100% kinh phí cấp giấy chứng nhận VietGAP đối với sản phẩm cây ăn quả nằm trong vùng quy hoạch của địa phương.

- Hỗ trợ công chỉ đạo, nghiệm thu chi trả hỗ trợ sản xuất lúa, rau màu cho Ban quản lý HTXDVNN với mức bằng 0,03 mức lương tối thiểu/ha/vụ.

Ngoài ra, UBND huyện hỗ trợ thêm sản xuất như sau:

- Hỗ trợ 20% giá giống lúa năng suất cao tập trung có quy mô từ 05 ha trở lên, gồm các giống: Q.ưu số 1, Bác ưu 903- KBL, Thiên ưu 8;

- Hỗ trợ 20% giá giống lúa chất lượng cao tập trung có quy mô từ 05 ha trở lên, gồm các giống: Nếp N97, PD2, Nếp BM 9603, Bắc thơm số 7, TBR225;

- Hỗ trợ 100% kinh phí mua thuốc diệt chuột đợt 1, kinh phí khoảng 350 triệu đồng;

- Hỗ trợ 70% giá giống để xây dựng mô hình trình diễn, khảo nghiệm các giống lúa mới: lúa lai Thái xuyên 111, giống nếp Cái hoa vàng, lúa thơm Thái bình DA1 và một số giống khác, kinh phí dự kiến 50 triệu đồng.

Kế hoạch của huyện Yên Phong là giữ diện tích lúa lai hợp lý để ổn định sản lượng lương thực, tăng cường sử dụng giống có chất lượng, có năng suất, có giá trị kinh tế, có thời gian sinh trưởng ngắn.

Tăng cường tập huấn hướng dẫn kỹ thuật đến các cơ sở, tuyên truyền sâu rộng đến các hộ nông dân cách nhận biết và biện pháp phòng trừ có hiệu quả về công tác phòng trừ sâu bệnh, chuột hại. Đồng thời áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất và hiệu quả kinh tế.

Toàn huyện phấn đấu cấy 5.050 ha lúa mùa; Trồng 100 ha cây rau màu hè thu, hạn chế cấy các vùng úng ngập không có khoanh vùng bơm tiêu lấn úng cục bộ.  Năng suất lúa bình quân dự kiến: 55 tạ/ha. Sản lượng thóc ước đạt: 27.775 tấn.

Thông qua kế hoạch, UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ với ngành Nông nghiệp & PTNT trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất đã đề ra./.

 

 

Phương Thúy -Trạm Khuyến nông Yên Phong