Thống kê truy cập

Online : 6680
Đã truy cập : 131966502

Kết quả chuyển đổi HTX theo Luật 2012 tại huyện Yên Phong

02/06/2016 16:26 Số lượt xem: 78
Kể từ khi luật HTX năm 2012 có hiệu lực đến nay (01/7/2013), UBND tỉnh Bắc Ninh và huyện Yên Phong đã ra hàng loạt các văn bản hướng dẫn các HTX chuyển đổi theo luật HTX 2012 và tổ chức rất nhiều các hội nghị, tập huấn triển khai thực hiện luật HTX 2012.

        Tuy nhiên, khi luật đi vào thực tế tại Yên Phong thì còn gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc: Một số Điều của Luật HTX năm 2012 khó áp dụng vào mô hình HTX dịch vụ nông nghiệp toàn dân (số lượng thành viên thành phần HĐQT, Ban Kiểm soát, các tổ dịch vụ, Kế toán chiếm nhiều) dẫn đến bộ máy phình to ra, không tinh gọn nên không có kinh phí trang trải hoạt động và trả lương cho cán bộ HTX; Tài sản của HTX được hình thành từ trước đến nay thuộc về tập thể, nay giao lại cho một số người tham gia HTX quản lý sẽ tạo ra vướng mắc đối với toàn dân (Trạm bơm, máy bơm, kênh mương thủy lợi, Trụ sở, sân kho, Hợp đồng thầu khoán ruộng ...); Phục vụ của HTX đối với những hộ không tham gia HTX sẽ rất vướng mắc khi thực hiện các dịch vụ của HTX.

         Hơn nữa do nhận thức của cán bộ lãnh đạo từ xã đến các thôn còn hạn chế, không hiểu kỹ hết các nội dung của Luật HTX mới. Tư tưởng HTX kiểu cũ, HTX toàn dân vẫn còn đè nặng, chưa hội nhập được với kinh tế thị trường, chưa nhận thức rõ được vai trò của HTX mới trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nhận thức về mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012 còn nhiều hạn chế, nhất là cán bộ thôn (Cấp ủy chi bộ, Đoàn thể, BQL thôn và Ban quản trị HTX và đại bộ phận nhân dân); Hoạt động của HTX nông nghiệp toàn dân theo Luật HTX kiểu mới ít tạo ra lợi nhuận (lãi) nên không đủ trang trải nuôi bộ máy cán bộ quản lý của HTX. Do đó không có sức hấp dẫn người sản xuất, kinh doanh tập thể; Các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật và Nghị định của Chính phủ và Thông tư của các Bộ về HTX còn ít, chậm được ban hành, thiếu cụ thể đối với loại hình HTX nông nghiệp toàn dân theo Luật mới; Nhiều thôn không có cán bộ có đủ trình độ, năng lực và nhiệt huyết điều hành hoạt động của HTX toàn dân theo Luật HTX năm 2012 nên khó thực hiện sau khi chuyển đổi; Thời gian tập chung chuyển đổi HTX còn 1,5 tháng; trùng vào thời gian bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Người dân tham gia HTX không góp vốn cổ phần nên hoạt động của HTX mang tính cầm chừng, hiệu quả thấp; Các Tổ dịch vụ của HTX ngày công lao động thấp nên không khuyến khích được người tham gia.

        Tính đến 10/5/2016 toàn huyện có 15 HTX nông nghiệp thực hiện xong bước 2; 15 HTX thực hiện xong bước 3; 12 HTX thực hiện xong bước 4; đã có 5/72 HTX tổ chức Đại hội để chuyển đổi sang mô hình HTX mới (Đức Lân, Cầu Cạo, An Tập, An Ninh, Cầu Giữa - xã Yên Phụ); Và 6/12 HTX chuyên ngành đã thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012.

Tiến độ thực hiện chậm là do cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa nhận thức rõ vị trí, vai trò của kinh tế tập thể nên chưa chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể để đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX. Một số xã thiếu sự chỉ đạo cụ thể, cán bộ thôn, HTX vẫn chờ ý kiến chỉ đạo của UBND xã. Nhiều xã buông lỏng quản lý đối với hoạt động của HTX, nhiều HTX hoạt động theo mô hình Trưởng thôn kiêm Chủ nhiệm nên phần lớn các HTX rơi vào tình trạng hoạt động cầm chừng, yếu kém kéo dài; Người dân thiếu sự tin tưởng vào chỉ đạo, điều hành của cán bộ HTX hiện nay do trình độ năng lực cán bộ HTX còn nhiều hạn chế, không tâm huyết với kinh tế tập thể; Tính công khai, minh bạch của các khoản thu, chi của HTX nhiều nơi làm chưa tốt, hàng năm không có báo cáo tài chính công khai. Nhiều dịch vụ chủ yếu của HTX không được triển khai thực hiện do cán bộ thôn ngại khó, ngại việc ...

        Toàn huyện phấn đấu đến hết 30/6/2016 sẽ không có HTX nào phải giải thể bắt buộc. Nếu HTX nào không đủ điều kiện chuyển đổi, không chuyển đổi được sẽ phải giải thể tự nguyện theo đúng luật và chuyển sang tổ hợp tác do trưởng thôn quản lý theo hướng dẫn 277/HD-SNN ngày 15/3/2016 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.