Thống kê truy cập

Online : 3748
Đã truy cập : 119312742

Yên Phong đẩy mạnh thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

08/06/2016 15:43 Số lượt xem: 383
Ngay sau khi Đề án hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 của huyện Yên Phong được UBND tỉnh phê duyệt, Ban chỉ đạo huyện đã tiến hành rà soát, kiểm tra việc triển khai lập hồ sơ và thực trạng nhà ở của 124 hộ nghèo theo danh sách. Qua đó, xác định được 86 hộ nghèo đủ điều kiện và 38 hộ không đủ điều kiện hỗ trợ.

Ảnh minh họa.

Trong 86 hộ đủ điều kiện, có 57 hộ đề nghị nhận hỗ trợ (50 hộ xây mới, 3 hộ sửa chữa trong năm 2016; 4 hộ xây mới trong năm 2017) và 29 hộ xin rút khỏi danh sách do không có nhu cầu.

Hiện nay, trong 53 hộ đề nghị hỗ trợ năm 2016 đã có 2 hộ tổ chức xây dựng và hoàn thành  đưa vào sử dụng trong tháng 3/2016; 15 hộ đang thi công. Các hộ còn lại đăng ký khởi công từ tháng 6 - 9/2016. Đối với 4 hộ đề nghị nhận hỗ trợ năm 2017, có 2 hộ dự kiến khởi công trong tháng 8, 1 hộ khởi công vào tháng 11/2016, 1 hộ vào tháng 1/2017.

Song song với việc hướng dẫn, đôn đốc các hộ dân tiến hành xây dựng nhà ở, huyện Yên Phong tiếp tục kiểm tra, rà soát lại danh sách hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở, qua đó, đề nghị Sở Xây dựng, UBND tỉnh xem xét phê duyệt hỗ trợ bổ sung cho 24 hộ dân. Trong đó, có 18 hộ ưu tiên, cấp bách cần hỗ trợ để xây dựng ngay.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trong thời gian tới, huyện Yên Phong tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn của chương trình để vận động các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ kinh phí thực hiện. Đối với các xã, thị trấn thường xuyên đôn đốc, động viên các hộ hoàn thành theo đúng tiến độ cam kết.