Thống kê truy cập

Online : 4678
Đã truy cập : 119311166

Từ ngày 01/7/2016, chính thức thực hiện gửi/nhận văn bản điện tử thông qua phầm mềm quản lý văn bản điều hành

08/06/2016 15:38 Số lượt xem: 383
Đây là một trong những nội dung được nêu trong văn bản số 1376/UBND-XDCB về việc sử dụng văn bản điện tử liên thông trên phạm vi toàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành.

 

Hệ thống quản lý văn bản văn điều hành tỉnh Bắc Ninh.

Văn bản nêu rõ: Trong thời gian qua, các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai phầm mềm Quản lý văn bản và Điều hành (QLVBĐH) để phục vụ công tác quản lý văn bản và điều hành công việc. Việc triển khai sử dụng phầm mềm QLVBĐH giúp cán bộ, công chức nâng cao hiệu quả công việc, rút ngắn thời gian xử lý, trao đổi văn bản điện tử giữa các cán bộ công chức và giữa các cơ quan, góp phần thục hiện cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh.

Theo đó, để thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ về việc sử dụng phần mềm QLVBĐH, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị đã được triển khai, sử dụng phần mềm QLVBĐH và thư điện tử để quản lý văn bản, điều hành công việc và trao đổi văn bản điện tử liên thông giữa các cơ quan, đơn vị, bắt đầu từ ngày 06/6/2016 tới ngày 30/6/2016, sẽ thực hiện gửi/nhận liên thông văn bản điện tử có ký số qua phần mềm QLVBĐH song song với thư điện tử.

Từ ngày 01/7/2016, các cơ quan, đơn vị chính thức thực hiện gửi/nhận văn bản điện tử thông qua phầm mềm QLVBĐH; thư điện tử được sử dụng làm phương tiện dự phòng trao đổi văn bản điện tử, đồng thời, không gửi kèm văn bản giấy, trừ các văn bản mật theo quy định.

Nguồn: Nguồn BNP