Thống kê truy cập

Online : 7301
Đã truy cập : 138204258

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện

24/12/2015 08:06 Số lượt xem: 7001

1. Họ và tên: Ngô Thế Trung

Chức vụ: Giám đốc

Ngày tháng năm sinh: 16/6/1981

Quê quán: Tam Giang – Yên Phong – Bắc Ninh

Nơi cư trú: Thị Trấn Chờ - Yên Phong – Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào Đảng CSVN: 24/11/2006

Ngày chính thức: 24/11/2007

Số ĐT di động: 0984.183.168

Email: nttrung.yp@bacninh.gov.vn

2. Họ và tên: Mẫn Đức Tường

Chức vụ: Phó Giám đốc

Ngày tháng năm sinh: 18/01/1978

Quê quán: Thị Trấn Chờ - Yên Phong – Bắc Ninh

Nơi cư trú: Thị Trấn Chờ - Yên Phong – Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

Ngày vào Đảng CSVN: 04/03/2009

Ngày chính thức: 04/03/2010

Số ĐT di động: 0983.662.881

Email: mdtuong.yp@bacninh.gov.vn

 

BBT