Thống kê truy cập

Online : 3737
Đã truy cập : 138199841

Ban Quản lý các Dự án xây dựng

24/12/2015 08:04 Số lượt xem: 4274

I. Bộ máy tổ chức

1. Họ và tên: Đặng Công Trung

Chức vụ: Giám đốc

Ngày tháng năm sinh: 24/12/1974

Quê quán: Phú Mẫn – Thị Trấn Chờ - Yên Phong – Bắc Ninh

Nơi cư trú: Phú Mẫn - Thị Trấn Chờ - Yên Phong – Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

Ngày vào Đảng CSVN: 22/12/2008

Ngày chính thức: 22/12/2009

Số ĐT di động: 0912.410.184

Email: dctrung.yp@bacninh.gov.vn

2. Nguyễn Đăng Khoa

Chức vụ: Phó Giám đốc

Ngày tháng năm sinh: 14/9/1979

Quê quán: Tam Sơn – TX Từ Sơn – Bắc Ninh

Nơi cư trú: Tam Sơn – TX Từ Sơn – Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

Ngày vào Đảng CSVN: 11/12/2007

Ngày chính thức: 11/12/2008

Số ĐT di động: 0912.496.161

Email: ndkhoa.yp@bacninh.gov.vn

3. Nguyễn Văn Phúc

Chức vụ: Phó Giám đốc

Ngày tháng năm sinh: 15/11/1982

Quê quán: Mẫn xá - Văn Môn - Yên Phong - Bắc Ninh

Nơi cư trú: Mẫn xá - Văn Môn - Yên Phong - Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

Ngày vào Đảng CSVN: 26/9/2014

Ngày chính thức: 26/9/2015

Số ĐT di động: 0947.165.166

Email: nvphuc.qldayp@gmail.com

 II. Chức năng nhiệm vụ của Giám đốc Ban QL các Dự án xây dựng

          - Quản lý, điều hành hoạt động chung của Ban, thực hiện nhiệm vụ UBND huyện giao, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở, ngành liên quan. Chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban.

          - Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các Phó Giám đốc, các Tổ trưởng thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định.

          - Tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án trên địa bàn huyện.

          - Tham mưu giúp UBND huyện đình chỉ việc thực hiện các công việc xây dựng khi chất lượng thi công không đúng tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật và không đảm bảo yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt.

          - Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, kiểm tra, kế toán tài chính của cơ quan.

          - Ủy quyền cho Phó giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của Ban khi vắng mặt.

Văn phòng HĐND&UBND huyện