Thống kê truy cập

Online : 6314
Đã truy cập : 138202095

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

24/12/2015 08:08 Số lượt xem: 2770

1. Họ và tên: Lê Kim Trường

Chức vụ: Giám đốc

Ngày tháng năm sinh: 15/8/1959

Quê quán: Tam Giang – Yên Phong – Bắc Ninh

Nơi cư trú: Tam Giang – Yên Phong – Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ Lý luận chính trị: Đại học

Ngày vào Đảng CSVN: 16/11/1984           Ngày chính thức: 16/11/1985

Số ĐT di động: 0912.746.455

2. Họ và tên: Nguyễn Văn Huỳnh

Chức vụ: Phó Giám đốc

Ngày tháng năm sinh: 10/10/1980

Quê quán: Phú Mẫn - Thị Trấn Chờ - Yên Phong – Bắc Ninh

Nơi cư trú: Phú Mẫn - Thị Trấn Chờ - Yên Phong – Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

Ngày vào Đảng CSVN: 03/01/2013

Ngày chính thức: 03/01/2014

Số ĐT di động: 0988.445.778

Email: nvhuynh.yp@bacninh.gov.vn

3. Họ và tên: Nguyễn Văn Hưng

Chức vụ: Phó Giám đốc

BBT