Thống kê truy cập

Online : 3843
Đã truy cập : 119316763

Giới thiệu chung Huyện ủy

16/12/2015 04:03 Số lượt xem: 169

1. Trụ sở:

Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

2. Các ban, đơn vị trực thuộc:

          - Văn Phòng huyện ủy

          - Ban Tổ chức huyện ủy

          - Ban Tuyên giáo huyện ủy

          - Ban Dân vận huyện ủy

          - Ủy ban kiểm tra huyện ủy

          - Chi bộ các cơ quan huyện

          - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

BBT