Điều kiện tự nhiên - xã hội

18/05/2021 16:19 Số lượt xem: 795

Thông tin tổng quan về Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh

Văn Môn là 1 xã của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, nước Việt Nam.
Tổng diện tích tự nhiên là 424,84 ha
Dân số trung bình 9.390 người
Mật độ dân số 2.210 người/km2
Vị trí địa lý
Nằm ở phía Tây Nam cách huyện lị Yên Phong 4 km, bên bờ bắc sông Ngũ Huyện Khê. Địa giới như sau:Phía bắc giáp với xã Yên Phụ và thị trấn Chờ, huyện Yên Phong.Phía đông giáp với xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh.Phía nam giáp với xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh và xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội.Phía tây giáp với xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Xã Văn Môn có 5 thôn (làng) bao gồm: Mẫn Xã, Phù Xá, Quan Đình, Quan Độ và thôn Tiền.
Lịch sử
Trước cách mạng tháng Tám năm 1945, trên địa bàn thuộc có 4 xã thuộc tổng Mẫn xá, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
+ Xã Quan Đình.
+ Xã Quan Độ
+ Xã Phù Xá
+ Xã Mẫn Xá gồm 2 thôn, thôn Tiền và Thôn Mẫn Xã.
Năm 1945, cách mạng tháng Tám thành công, đơn vị hành chính cấp tổng xóa bỏ, xã nhỏ được sáp nhập thành xã lớn: Trên địa bàn thời điểm này có 3 xã thuộc huyện Yên Phong gồm:
+ Xã Quan Đình gồm có thôn Quan Đình, thôn Phù Xá.
+ Xã Quan Độ (nhất thôn nhất xã).
+ Xã Mẫn Xá bao gồm thôn Tiền – thôn Mẫn Xá..
Năm 1949, Đông Thọ với Văn Môn hợp nhất thành lập xã Đông Môn, Đông Môn thuộc huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Năm 1954, hai xã được tách thành hai đơn vị độc lập, Văn Môn trở về tên cũ thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, xã gồm có 5 thôn (Quan Đình, Quan Độ, Phù Xá, Mẫn Xá và thôn Tiền).
Tính đến năm 2006, xã có , trong đó:
Diện tích đất nông nghiệp 268,01 ha.
Đất trồng cây hàng năm 244,76 ha.
Đất trồng cây lâu năm 3,28 ha.
Đất nuôi trồng thủy sản 19,97 ha.
Đất phi nông nghiệp 156,50 ha.
Đất ở 65,20 ha.
Đất chuyên dùng 37,75 ha.
Đất chưa sử dụng 0,33 ha.
Sản lượng lương thực đạt 2737 tấn, sản lượng lương thực có hạt đạt 2591 tấn, lương thực có hạt bình quân đầu người 275,9 kg/người.
Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 17,619 tỷ đồng trong đó:
+ Sản xuất nhôm 9.7 tỷ đồng.
+ Sản xuất gỗ 4,6 tỷ đồng.
+ sản xuất khác 3,319 tỷ đồng.
Dịch vụ thương mại 43,879 tỷ đồng.
Di tích lịch sử
Cụm di tích chùa, đình thuộc xã Văn Môn.
Đền Đô (Đền Đại Tư Mã), Quan Độ - Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia.
Đền Nghiêm Kế, Quan Độ - Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia.
abc