UBND xã Văn Môn

14/06/2019 10:14 Số lượt xem: 2195

I. Tổ chức bộ máy (Nhiệm kỳ 2015 – 2020)

+ Thường trực Đảng ủy

1- Đồng chí: Mẫn Văn Hàn

        

          - Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã

          - Ngày sinh: 27/6/1961

          - Quê quán: Tiền Thôn, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Nơi cư trú: Tiền Thôn, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Trình độ chuyên môn: Trung cấp

          - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

          - Ngày vào đảng: 17/11/1981            Ngày chính thức: 17/12/1982

          - Địa chỉ Email:

2- Đồng chí: Nguyễn Đức Phúc

         

          - Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng uỷ 

          - Ngày sinh:  05/11/1962

          - Quê quán: Tiền Thôn, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Nơi cư trú: Tiền Thôn, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Trình độ chuyên môn: Đại học

          - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

          - Ngày vào đảng: 31/03/1988            Ngày chính thức: 31/3/1989

          - Địa chỉ Email: ndphuc1.yp@bacninh.gov.vn

+ UBND xã

3- Đồng chí: Nguyễn Văn Hậu

         

          - Chức vụ: Phó Bí thư  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân

          - Ngày sinh:  08/10/1959

          - Quê quán: Phù Xá, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Nơi cư trú: Phù Xá, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Trình độ chuyên môn: Đại học

          - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

          - Ngày vào đảng: 04/5/1986              Ngày chính thức: 04/5/1987

          - Địa chỉ Email: nvhau.yp@bacninh.gov.vn

          4- Đồng chí: Nguyễn Hoàng Gia

         

          - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

          - Ngày sinh:  16/02/1971

          - Quê quán: Phù Xá, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Nơi cư trú: Phù Xá, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Trình độ chuyên môn: Đại học

          - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

          - Ngày vào đảng: 03/01/1995            Ngày chính thức: 03/01/1996

          - Địa chỉ Email:

5- Đồng chí: Mẫn Văn Truyền

          - Chức vụ: Phó Chủ tịch HDND xã

          - Ngày sinh:  21/4/1967

          - Quê quán: Tiền Thôn, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Nơi cư trú: Tiền Thôn, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Trình độ chuyên môn: Đại học

          - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

          - Ngày vào đảng: 30/6/1989              Ngày chính thức: 30/6/1990

          - Địa chỉ Email:

II. Giới thiệu sơ lược

1. Vị trí địa lý:

          Nằm ở phía Tây Nam cách trung tâm huyện Yên Phong 4 km.

Phía Bắc giáp thị trấn Chờ, huyện Yên Phong.

          Phía Nam giáp xã Hương Mạc, huyện Từ Sơn.

Phía Đông giáp xã Đông Thọ.

          Phía Tây giáp xã Yên Phụ.

        Tính đến năm 2015, xã có tổng diện tích tự nhiên là 424,84 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 235,55 ha. Dân số 11,287 người với 2970 hộ nhân khẩu.

2. Về hành chính:

            Trước cách mạng tháng Tám năm 1945, trên địa bàn thuộc có 4 xã thuộc tổng Mẫn xá, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

+ Xã Quan Đình.

+ Xã Quan Độ

+ Xã Phù Xá

+ Xã Mẫn Xá gồm 2 thôn, thôn Tiền và Thôn Mẫn Xã.

          Năm 1945, cách mạng tháng Tám thành công, đơn vị hành chính cấp tổng xóa bỏ, xã nhỏ được sáp nhập thành xã lớn: Trên địa bàn thời điểm này có 3 xã thuộc huyện Yên Phong gồm:

+ Xã Quan Đình gồm có thôn Quan Đình, thôn Phù Xá.

+ Xã Quan Độ (nhất thôn nhất xã).

+ Xã Mẫn Xá bao gồm thôn Tiền – thôn Mẫn Xá..

          Năm 1949, Đông Thọ với Văn Môn hợp nhất thành lập xã Đông Môn, Đông Môn thuộc huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Năm 1954, hai xã được tách thành hai đơn vị độc lập, Văn Môn trở về tên cũ thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, xã gồm có 5 thôn (Quan Đình, Quan Độ, Phù Xá, Mẫn Xá và thôn Tiền).

Xã Văn Môn có 03 di tích lịch sử cấp Quốc gia (Đền thờ ông Nghiêm Kế họ Nghiêm, đền Đô thờ 08 vị vua Triều Lý (thôn Quan Độ); Đình làng Quan Đình) và 04 di tích lịch sử cấp tỉnh (Đình làng Quan độ; Nhà thờ Nguyễn Thúy Doanh thôn Quan Đình; Đình làng Phù Xá; Đền Tó thôn Tiền Thôn).

Cả 05 thôn trong xã đều có lễ hội truyền thống được tổ chức vào mùa xuân, trong đó thôn Quan Độ, Quan Đình, Phù Xá tổ chức lễ hội vào tháng Giêng âm lịch, thôn Tiền Thôn tổ chức vào tháng 2 âm lịch và thôn Mẫn Xá tổ chức vào tháng 3 âm lịch hàng năm.

BBT