Thống kê truy cập

Online : 3559
Đã truy cập : 119312839

Thông báo Kế hoạch xét tuyển công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng Quân sự

25/11/2015 08:36 Số lượt xem: 129

Thực hiện Kế hoạch số 858/KH-UBND ngày 16/11/2015 của UBND huyện Yên Phong về việc xét tuyển công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, huyện Yên Phong năm 2015;

UBND huyện Yên Phong thông báo tuyển dụng cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu trong đó:

+ Để bổ nhiệm Trưởng Công an cấp xã: 03 chỉ tiêu

+ Để bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã: 03 chỉ tiêu

- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

- Nội dung xét tuyển: Xét tuyển theo các điều kiện đăng ký dự tuyển và chế độ ưu tiên theo quy định của pháp luật và các nội dung quy định tại Kế hoạch số 858/KH-UBND của UBND huyện Yên Phong.

- Địa điểm xét tuyển: Tại trụ sở UBND huyện Yên Phong.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/11/2015 đến hết ngày 25/12/2015.

Chi tiết nội dung kế hoạch và chỉ tiêu xét tuyển vui lòng xem file đính kèm./.

 

 

System Account
Nguồn: BBN