Điều kiện tự nhiên - xã hội

11/09/2019 09:21 Số lượt xem: 545

        Trung Nghĩa là xã ở Phía đông Nam , liền kề với trung tâm huyện Yên Phong. Tổng diện tích đất tự nhiên là 776,84,1 ha, đất nông nghiệp là 540,75 ha. Đất phi Nông nghiệp là 235,89 ha.Đất ở 67,74 ha. Đất chuyên dùng 133,57 ha. Đất Tông giáo 1,06 ha. Đất tín ngưỡng 0,88 ha. Đất Nghĩa trang, nghĩa địa là 5,06 ha. Đất sông ngòi, kênh rạch 9,02 ha. Đất mặt nước chuyên dùng 18,26 ha. Đất phi Nông nghiệp khac 0,30 ha. Đất chưa sử dụng 0,20 ha.

         Về giao thông có đường Quốc lộ 18, tỉnh lộ 286, 295 và 276 chạy qua và Sông Ngũ Huyện Khê.

        Toàn xã có 3129 hộ và 12.030 nhân khẩu, dân số cơ học khoảng 150 người phân bố ở 5 thôn Ngô Nội, Tiên Trà, Phù Lưu, Đông Mai, Yên Từ.

         Tổng số lao động:  4.200 người trong độ tuổi lao động.

         Giáo dục 3/3 trường Mầm non, Tiểu học Trung học, trạm y tế đểu đạt chuẩn quốc gia

        Viễn Thông: Hệ thống viễn thông được cung cấp đến 100% các khu dân cư.  99,5% hộ gia đình có ti vi.

       Trước đây Trung Nghĩa là xã thuần nông của huyện Yên Phong,thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, xã Trung nghĩa phát triển nhanh kinh kinh tế xã hội; hiện nay đã trở thành xã phát triển nhanh sang tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Kinh tế của xã phát triển nhanh, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 59,3 triệu đồng/ người/năm.

      Các tổ chức chính trị, xã hội gồm: Đảng bộ, HĐND, UBND, UBMTTQ.

      Các ngành: CA, QS, Văn phòng,Tài chính, Địa chính, Tư pháp, Văn hóa XH.

       Các Đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội CCB, Đoàn Thanh niên.

Đinh Nhung