Điều kiện tự nhiên, xã hội

01/10/2019 14:46 Số lượt xem: 496

Nằm bên bờ Nam sông Cầu, chạy theo hướng Đông, chạy theo hướng Đông, Tây có chiều dài khoảng 2000m,là nơi hợp lưu của 2 dòng sông Cà Lồ và Nguyệt Đức. Trải qua các chiều đại phong kiến, miền quê Tam Giang đã trở thành địa bàn có một vị trí quan trọng trong chiến lược phòng thủ quốc gia, chống lại các đạo quân xâm lược của phương Bắc, nơi trị sở của huyện Yên Phong được đặt trên mảnh đất Hương La có hàng ngàn năm lịch sử.

Địa giới của xã nằm trong vùng tiếp giáp với 3 tỉnh: Bắc Ninh – Bắc Giang – Hà Nội.

Phía Bắc giáp với huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Phía Đông giáp xã Đông Tiến.

Phía Nam giáp thị trấn Chờ, huyện Yên Phong.

Phía Tây giáp xã Hòa Tiến và huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Tính đến năm 2015, xã có tổng diện tích tự nhiên là 868,64 ha, trong đó:

- Diện tích đất nông nghiệp   571,64 ha.

+ Đất trồng cây hàng năm     530,63 ha.

+ Đất trồng cây lâu năm           1,95 ha.

+ Đất nuôi trồng thủy sản       40,1 ha.

+ Đất nông nghiệp khác               1ha.

- Đất phi nông nghiệp           296,69 ha.

- Đất ở                                      82,99 ha.

- Đất chuyên dùng                  135,24 ha.

Toàn xã có 3.231 hộ với 13.479 nhân khẩu được phân bố ở 05 thôn trong đó.

- Thôn Đoài 841 hộ với 3.606 nhân khẩu.

- Thôn Đông có 699 hộ với 2.759 nhân khẩu.

- Thôn Nguyệt Cầu có 255 hộ với 1.005 nhân khẩu.

- Thôn Như Nguyệt có 407 hộ với 1.796 nhân khẩu.

- Thôn Vọng Nguyệt có 1.029 hộ với 4.313 nhân khẩu.

Nguồn: Sưu tầm