Uỷ ban bầu cử huyện Yên Phong thành lập Tổ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm lỳ 2021-2026

17/05/2021 23:26 Số lượt xem: 273
     Uỷ ban bầu cử huyện Yên Phong thành lập 08 Tổ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm lỳ 2021-2026 ở huyện Yên Phong tăng cường tại 104 Tổ bầu cử trong 02 ngày (ngày 22-23/5/2021)

          Uỷ ban bầu cử huyện giao cho đồng chí Tổ trưởng có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tổ công tác. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

          Chi tiết văn bản xem tại đây.

Nguồn: Cổng TTĐT huyện Yên Phong