Cơ cấu tổ chức Đảng ủy

16/08/2019 18:10 Số lượt xem: 1638

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

Khóa XXV (Nhiệm kỳ 2015 - 2020)

1.Đồng chí : Nguyễn Quang Niềm

   

Năm sinh : 18/4/1963

Chức vụ : Bí thư Đảng uỷ -  xã Đông Thọ

Quê quán : Trung Bạn - Đông Thọ - Yên Phong - Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn : Đại Học

Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

Ngày vào Đảng :  Ngày 31/12/1984;       Chính thức : Ngày 30/6/1985

 

2.Đồng chí : Phạm Ngọc Ánh

Năm sinh : 31/12/1973

Chức vụ :   Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Quê quán : Thọ Khê – Đông Thọ - Yên Phong - Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn : Đại học

Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

Ngày vào Đảng :  Ngày 20/11/2001;       Chính thức : Ngày 20/11/2002

3.Đồng chí : Nguyễn Đức Chiều

Năm sinh : 24/10/1973

Chức vụ : Phó bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã

Quê quán : Thọ Khê – Đông Thọ - Yên Phong - Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn : Đại học

Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

Ngày vào Đảng :  Ngày 08/11/1996;       Chính thức : Ngày 08/11/1997

 

Hoàng Thành