Các di tích lịch sử- văn hóa

14/07/2019 10:06 Số lượt xem: 383

1. Di tích thôn Đông Xá

 • , Đền Đông Xá
 • Giá trị về lịch sử, văn hóa:  là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân địa phương, nơi lưu giữ nhiều sự kiện lịch sử của các thế hệ người dân nơi đây. Đình hiện còn bảo lưu một số hiện vật có giá trị như thần phả, bia đá, đồ thờ tự cho chúng ta biết về người được thờ ở di tích. Những hiện vật này vừa là chứng tích của ngôi đình trong lịch sử, vừa là di sản văn hóa quý giá của quê hương.
 • Đình làng cùng lễ hội truyền thống và các hoạt động tâm linh tín ngưỡng đã góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng tình đoàn kết cộng đồng dân cư.
 • Đình Đông Xá được xếp hạng là di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia- Quyết định số 372-VH/QĐ, ngày 10/3/1994.

Chùa Đông Xá (Linh Quang tự).

 • Chùa Đông Xá có tên chữ là Linh Quang tự, theo các cụ cao niên và một số tài liệu cho biết chùa được khởi dựng vào thời Lê năm Vĩnh Hựu 4 (1738) do quan nội giám Lưu Lộc là Nguyễn Đắc Danh người thôn Chi Long cung tiến 20 quan tiền sứ và 4 sào 8 thước ruộng để xây dựng chùa. Đến thời Nguyễn chùa được tu bổ lớn và còn giữ được kiến trúc đến ngày nay, hiện trên câu đầu còn dòng niên đại “Tự Đức nguyên niên” (1850) là thời điểm sửa chữa chùa. Hiện nay chùa có kiến trúc kiểu chữ đinh, gồm 5 gian tiền đường và 3 gian thượng điện.

2. Di tích thôn Phong Xá

 • , Đền, chùa Phong Xá
 • Giá trị về lịch sử, văn hóa:  là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân địa phương, nơi lưu giữ nhiều sự kiện lịch sử của các thế hệ người dân nơi đây. Đình hiện còn bảo lưu một số hiện vật có giá trị như thần phả, bia đá, đồ thờ tự cho chúng ta biết về người được thờ ở di tích. Những hiện vật này vừa là chứng tích của ngôi đình trong lịch sử, vừa là di sản văn hóa quý giá của quê hương.
 • Đình, Đền, Chùa cùng lễ hội truyền thống và các hoạt động tâm linh tín ngưỡng đã góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng tình đoàn kết cộng đồng dân cư.

          Đình, Đền, chùa Phong Xá được xếp hạng là khu di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh, quyết định số 122/UB, ngày 14/02/1992.

3. Di tích thôn Đông Yên

Đình Đông Yên

 • Giá trị về lịch sử, văn hóa: là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân địa phương, nơi lưu giữ nhiều sự kiện lịch sử của các thế hệ người dân nơi đây. Đình hiện còn bảo lưu một số hiện vật có giá trị như thần phả, bia đá, đồ thờ tự cho chúng ta biết về người được thờ ở di tích. Những hiện vật này vừa là chứng tích của ngôi đình trong lịch sử, vừa là di sản văn hóa quý giá của quê hương.
 • Đình làng cùng lễ hội truyền thống và các hoạt động tâm linh tín ngưỡng đã góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng tình đoàn kết cộng đồng dân cư.
 • Đình Đông Yên được xếp hạng là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh, quyết định số 61/QĐ-UBND, ngày 15/01/2009.

Chùa Đông Yên (Hưng Long tự)

4. Di tích thôn Phong Nẫm

      Đình Phong Nẫm

 • Giá trị về lịch sử, văn hóa: Đình Phong Nẫm là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân địa phương, nơi lưu giữ nhiều sự kiện lịch sử của các thế hệ người dân nơi đây. Đình hiện còn bảo lưu một số hiện vật có giá trị như thần phả, bia đá, đồ thờ tự cho chúng ta biết về người được thờ ở di tích. Những hiện vật này vừa là chứng tích của ngôi đình trong lịch sử, vừa là di sản văn hóa quý giá của quê hương.
 • Đình làng cùng lễ hội truyền thống và các hoạt động tâm linh tín ngưỡng đã góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng tình đoàn kết cộng đồng dân cư.

Chùa Phong Nẫm

Lịch sử hình thành.

 • Chùa Phong Nẫm có tên chữ là Linh Quang tự được khởi dựng từ lâu đời. Theo tài liệu văn bia dựng ngày 3 tháng 9 năm Long Đức 1 (1733) tại chùa Phong Nẫm cho biết do trước đó vợ chồng ông Nguyễn Đăng Đạo hiệu là Đạo Thành, vợ là Nguyễn Thị Đông hiệu là Từ An người làng Thổ Hà, huyện Việt Yên, phủ Hà Bắc đã có công cho làng vay 200 quan tiền sử để tu tạo chùa. Đến thời Nguyễn chùa tiếp tục được tu bổ, sửa chữa. Trải qua thời gian, chùa đã được trùng tu tôn tạo nhiều lần và ngày càng khang trang tố hảo. Ngày nay chùa Phong Nẫm gồm các công trình: tam bảo, nhà tổ, nhà mẫu.

Đền Phong Nẫm

- Lịch sử hình thành

 • Đền Phong Nẫm được khởi dựng từ lâu đời, nhân dân địa phương không ai còn nhớ rõ thời điểm dựng đền. Theo các cụ cao niên trong làng cho biết, xưa đền ở vị trí đầu làng gần với đình hiện nay. Khoảng đầu thế kỷ 20 dân làng đã chuyển đền về vị trí hiện nay. Năm 2006 đền lại được tu sửa.