Tổ chức bộ máy của UBND xã

14/07/2019 10:13 Số lượt xem: 368

Gồm 01 chủ tịch, 02 phó chủ tịch và 10 công chức

  • Chủ tịch: Đồng chí Bùi Hữu Hảo 
  • 02 Phó chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Trọng Hiền ; Đồng chí Nguyễn Bá Dũng 
  • Các công chức chuyên môn:10 đồng chí 

+  2 Văn phòng – thống kê: Đồng chí Nguyễn Bá Đại ; Đồng chí Đinh Thị Kiều Trang 

+ 2 Tư pháp – hộ tịch: Đồng chí Đỗ Thị Đông; Đồng chí Nguyễn Thị Khả

+  2 Tài chính-Kế toán: Đồng chí Ngô Minh Trường; Đồng chí Nguyễn Đức Minh 

+ 1Trưởng công an: Đồng chí Trần Quang Huy

+ 2 Văn hóa- xã hội: Đồng chí Bùi Hữu Liêm ; Đồng chí Nguyễn Văn Minh 

+ 1 Địa chính - xây dựng : Đồng chí Nguyễn Hồng Quân