Văn bản quy phạm pháp luật

V/v rà soát, đánh giá sự phù hợp quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và bổ sung thông tin của các dự án điều chỉnh, bổ sung vào danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu 218/ubnd-ktht Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 16/02/2024 Người ký Lưu Văn Mùi
Lĩnh vực VX File đính kèm
Nội dung V/v rà soát, đánh giá sự phù hợp quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và bổ sung thông tin của các dự án điều chỉnh, bổ sung vào danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh