Văn bản quy phạm pháp luật

V/v tham gia ý kiến về Dự thảo báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Số ký hiệu 213/ubnd-ktht Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 16/02/2024 Người ký Lưu Văn Mùi
Lĩnh vực VX File đính kèm
Nội dung V/v tham gia ý kiến về Dự thảo báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh