Văn bản quy phạm pháp luật

V/v rà soát một số nội dung phục vụ công tác thanh tra công vụ
Số ký hiệu 215/ubnd-th Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 16/02/2024 Người ký Ngô Quý Tùng (PCVP UBND huyện)
Lĩnh vực VX File đính kèm
Nội dung V/v rà soát một số nội dung phục vụ công tác thanh tra công vụ