Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Tổ chức bảo đảm hậu cần cho lễ giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024
Số ký hiệu 217/kh-btc Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 16/02/2024 Người ký Lưu Văn Mùi
Lĩnh vực VX File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Tổ chức bảo đảm hậu cần cho lễ giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024