Văn bản quy phạm pháp luật

BÁO CÁO Tình hình, kết quả xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” (Từ ngày 08/02/2024 đến ngày 15/02/2024)
Số ký hiệu 61/bc-ubnd Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 15/02/2024 Người ký Lưu Văn Mùi
Lĩnh vực VX File đính kèm
Nội dung BÁO CÁO Tình hình, kết quả xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” (Từ ngày 08/02/2024 đến ngày 15/02/2024)