Văn bản quy phạm pháp luật

BÁO CÁO Tình hình, kết quả xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” (Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 14/02/2024)
Số ký hiệu 60/bc-ubnd Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 15/02/2024 Người ký Lưu Văn Mùi
Lĩnh vực VX File đính kèm
Nội dung BÁO CÁO Tình hình, kết quả xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” (Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 14/02/2024)