Văn bản quy phạm pháp luật

TỜ TRÌNH Đề nghị cho phép đoàn đại biểu HĐND huyện đi trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động HĐND ngoài tỉnh
Số ký hiệu 74/ttr-tthđnd20 Hình thức văn bản Tờ trình
Ngày ban hành 22/11/2023 Người ký Nguyễn Văn Hòa
Lĩnh vực VX File đính kèm
Nội dung TỜ TRÌNH Đề nghị cho phép đoàn đại biểu HĐND huyện đi trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động HĐND ngoài tỉnh
Văn bản khác :