Văn bản quy phạm pháp luật

V/v tham gia ý kiến dự thảo “Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh” (lần 4).
Số ký hiệu 1951/ubnd-tckh Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 21/11/2023 Người ký Nguyễn Duy Phúc
Lĩnh vực VX File đính kèm
Nội dung V/v tham gia ý kiến dự thảo “Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh” (lần 4).
Văn bản khác :