Văn bản quy phạm pháp luật

BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI Phản ánh tới kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND huyện, HĐND tỉnh
Số ký hiệu 62/bc-tthđnd20 Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 21/11/2023 Người ký Nguyễn Văn Hòa
Lĩnh vực VX File đính kèm
Nội dung BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI Phản ánh tới kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND huyện, HĐND tỉnh
Văn bản khác :