Văn bản quy phạm pháp luật

tờ trình Đề nghị phê duyệt Đề án Tờ trình vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp (tạm thời) của Trung tâm Hành chính công huyện Yên Phong
Số ký hiệu 1937/ttr-ubnd Hình thức văn bản Tờ trình
Ngày ban hành 22/11/2023 Người ký Nguyễn Chí Cường
Lĩnh vực VX File đính kèm
Nội dung tờ trình Đề nghị phê duyệt Đề án Tờ trình vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp (tạm thời) của Trung tâm Hành chính công huyện Yên Phong
Văn bản khác :