Văn bản quy phạm pháp luật

V/v Giao nhiệm vụ mua xe gom rác đẩy tay để phục vụ công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt
Số ký hiệu 1934/ubnd-tnmt Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 21/11/2023 Người ký Nguyễn Duy Phúc
Lĩnh vực VX File đính kèm
Nội dung V/v Giao nhiệm vụ mua xe gom rác đẩy tay để phục vụ công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt
Văn bản khác :