Văn bản quy phạm pháp luật

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC GIẢI CHẠY “KHỎE ĐỂ LẬP NGHIỆP VÀ GIỮ NƯỚC” HUYỆN YÊN PHONG LẦN THỨ II - NĂM 2023
Số ký hiệu 1947/pc-btc Hình thức văn bản Phân công
Ngày ban hành 21/11/2023 Người ký Lưu Văn Mùi
Lĩnh vực VX File đính kèm
Nội dung PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC GIẢI CHẠY “KHỎE ĐỂ LẬP NGHIỆP VÀ GIỮ NƯỚC” HUYỆN YÊN PHONG LẦN THỨ II - NĂM 2023
Văn bản khác :