Văn bản quy phạm pháp luật

Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023
Số ký hiệu 1480/ubnd-ktht Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/09/2023 Người ký Nguyễn Duy Phúc
Lĩnh vực VX File đính kèm
Nội dung Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023
Văn bản khác :