Văn bản quy phạm pháp luật

Tham gia góp ý dự thảo Chiến lược về sản xuất năng lượng hydrogen đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu 1478/ubnd-ktht Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/09/2023 Người ký Nguyễn Duy Phúc
Lĩnh vực VX File đính kèm
Nội dung Tham gia góp ý dự thảo Chiến lược về sản xuất năng lượng hydrogen đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Văn bản khác :