Văn bản quy phạm pháp luật

Tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Số ký hiệu 1479/ubnd-ktht Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/09/2023 Người ký Nguyễn Duy Phúc
Lĩnh vực VX File đính kèm
Nội dung Tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Văn bản khác :