Văn bản quy phạm pháp luật

V/v xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi CCTL năm 2023
Số ký hiệu 1469/ubnd-tckh Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 11/09/2023 Người ký Nguyễn Chí Cường
Lĩnh vực VX File đính kèm
Nội dung V/v xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi CCTL năm 2023
Văn bản khác :