Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị định 55.2019.NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện
Số ký hiệu 306/bc-ubnd Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 11/09/2023 Người ký Lưu Văn Mùi
Lĩnh vực VX File đính kèm
Nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị định 55.2019.NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện
Văn bản khác :