Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 27/4/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh đối với phát triển kinh tế trang trại
Số ký hiệu 299/bc-ubnd Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 08/09/2023 Người ký Lưu Văn Mùi
Lĩnh vực VX File đính kèm
Nội dung Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 27/4/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh đối với phát triển kinh tế trang trại
Văn bản khác :