Văn bản quy phạm pháp luật

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2021/NQ-HĐND, HĐND TỈNH BẮC NINH
Số ký hiệu 304/bc-ubnd Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 11/09/2023 Người ký Nguyễn Chí Cường
Lĩnh vực VX File đính kèm
Nội dung BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2021/NQ-HĐND, HĐND TỈNH BẮC NINH
Văn bản khác :