Sáng ngày 23/3, Ban CHQS huyện đã tổ chức tổng kết và bế mạc hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023.