Thống kê truy cập

Online : 4450
Đã truy cập : 119314114

Yên Phong thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn giai đoạn 2016-2020

26/01/2018 07:56 Số lượt xem: 182

     Những năm qua, huyện ta đã thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 21.12.2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn, giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở đó đã huy động và phát huy được sức mạnh đoàn kết, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt trong sản xuất nông nghiệp, gắn với bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn huyện.

Theo đó, trong gần 2 năm triển khai và thực hiện, đến nay các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp đã thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, các hộ nông dân quan tâm đầu tư và mở rộng quy mô sản xuất, quan tâm xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường ổn định, cung cấp được nhiều sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao,…có sự áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại vào sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao, nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của các cơ quan chuyên môn cấp trung ương, cấp tỉnh và đông đảo người tiêu dùng. Theo số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, trong năm 2017 tổng kinh phí đã sử dụng hỗ trợ theo Quyết định số 46/2016 là trên 1 tỷ đồng. Trong đó về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trồng trọt là trên 800 triệu để hỗ trợ giá giống lúa siêu nguyên chủng; giống các loại rau màu; hỗ trợ 5 triệu đồng/ha đất canh tác/năm cho tổ chức, cá nhân sản xuất cây trồng hàng hóa tập trung có giá trị kinh tế cao; hỗ trợ 50% giá giống cây ăn quả chất lượng cao có quy mô 0,5ha trở lên và hỗ trợ công tác nghiệm thu chi trả sản xuất lúa, rau màu cho Ban quản lý HTX dịc vụ nông nghiệp. Về chính sách hỗ trợ chăn nuôi, huyện đã tổ chức chi trả hỗ trợ với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng như hỗ trợ công trình khí sinh học Biogas hoặc đệm lót sinh học; công tác tiêm phòng các loại vacxin. Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức tri trả công tác tuyên truyền, tập huấn, ứng dụng khoa học công nghệ; tiêu thụ các loại nông sản, sản phẩm nông nghiệp,…

Đặc biệt, trong sản xuất vụ xuân năm 2018, UBND tỉnh đã hỗ trợ khoảng 250 triệu đồng cho các hộ nông dân để mua thuốc trừ rầy trên mạ và lúa gieo thẳng nhằm phòng bệnh lùn sọc đen Phương Nam hại lúa xuân. Tổ chức phân bổ cho 14/14 xã, thị trấn để hỗ trợ giá giống; công tác chỉ đạo, tập huấn chính sách với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng.

Việc triển khai hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định số 46/2016 của UBND tỉnh về các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn đến các hộ nông dân đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, đầy đủ, kịp thời, đáp ứng được mục đích yêu cầu đặt ra. Qua đó đã khuyến khích các hộ nông dân đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong lĩnh cưc nông nghiêp nông thôn trên địa bàn huyện; bước đầu hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao, mang lại việc làm và thu nhập ổn định cho dân cư khu vực nông thôn, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển nhanh và bền vững, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, khuyến khích và thu hút nhiều nhà đầu tư, các hộ nông dân tham gia vào lĩnh vực chuyển giao khoa học kỹ thuật về giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao theo hướng đảm bảo an toàn thực phẩm; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường nông thôn. Các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ chương trình xây dựng nông thôn mới để hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đồng ruộng, đẩy mạnh xử lý phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tái sử dụng; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và ý thức của người dân; tăng cường kiểm tra, xử lý, đình chỉ sản xuất các mô hình gây ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh các biện pháp xử lý ô nhiễm góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững./.

Văn Tuyển - Đài phát thanh