Thống kê truy cập

Online : 6770
Đã truy cập : 138203461

Yên Phong đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành kế hoạch sản xuất gieo, cấy lúa vụ mùa 2017

22/09/2017 15:30 Số lượt xem: 95

         Theo kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2017, toàn huyện Yên Phong gieo cấy vụ mùa 4.700 ha, trồng 200 ha cây rau màu. Tính đến ngày 31/7/2017, toàn huyện cấy được 4.670 ha (đạt 99,4 % KH) và nằm trong lịch chỉ đạo gieo cấy của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh, diện tích cấy tái giá, lấn úng và các diện tích còn lại dự kiến kết thúc xong trước 05/8/2017; Trồng 160 ha cây rau màu hè (đạt 80% kế hoạch). 

        Ngay từ đầu vụ, Trạm Khuyến nông đã cung ứng cho nông dân 25.093 kg giống lúa các loại. Triển khai xong mô hình gieo mạ khay, cấy lúa bằng máy diện tích 20 ha tại các xã: Long Châu, Đông Phong, với kinh phí hỗ trợ mô hình là 50% giá trị công cấy/đơn vị diện tích.

Để bảo vệ sản xuất vụ mùa 2017, UBND  huyện Yên Phong giao Phòng Nông nghiệp & PTNT tiếp tục hỗ trợ kinh phí thuốc diệt chuột và ốc bươu vàng, với tổng kinh phí là 597 triệu đồng. Cụ thể đã cung ứng được 30.300 gói thuốc diệt chuột HiCate 0.25WP và 2.712 kg thuốc diệt ốc bươu vàng Bolis 12GB. Thời gian tập trung đánh chuột đồng loạt từ 25-30/7/2017, đánh diệt ốc bươu vàng từ 20-30/7/2017 ngay sau khi cấy lúa cho các chân ruộng trũng bị nhiễm ốc bươu vàng.

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, công tác thủy lợi tưới, tiêu cũng được UBND huyện chú trọng quan tâm. Xí nghiệp KTCTTL huyện đã chỉ đạo hợp đồng tưới, tiêu vụ mùa năm 2017 đến toàn bộ các HTX nông nghiệp và các Tổ hợp tác của các thôn. Tập trung chỉ đạo bơm nước tiêu cho các diện tích úng ngập để cấy lúa và tiêu úng cho lúa mới cấy sau 2 đợt bão số 2 và hoàn lưu bão số 4. Diện tích tiêu úng tổng cộng 597 ha từ ngày 12/7/2017 đến ngày 21/7/2017. Đến ngày 24/7/2017 công tác tiêu úng đã hoàn tất, hiện tại đang trữ nước để phục vụ tưới dưỡng lúa. Tổ chức vớt bèo, rác các trục kênh tiêu chính dọc tỉnh lộ 286, kênh tiêu Phấn Động, kênh tiêu Cầu vịt, cầu Đâu. Chỉ đạo các xã, thị trấn vớt bèo, rác các trục kênh tiêu chính nội đồng chảy ra kênh tiêu của huyện.

Kết quả sản xuất vụ mùa 2017 cho thấy, công tác gieo mạ cơ bản đúng lịch chỉ đạo của huyện. Cơ cấu mùa vụ tăng diện tích các giống lúa hàng hóa chất lượng cao: Nếp các loại, TBR 225, Đài thơm 8…, giảm các giống lúa kém chất lượng: Q5, lúa lai.

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại đó là một số xã cấy chậm do công tác tiêu úng đồng trũng nước rút chậm, chưa tích cực cương quyết trong chỉ đạo; Diện tích bỏ hoang hóa vụ mùa tăng cao do không có bờ vùng khép kín để tiêu úng tại một số xã có ruộng trũng: Long Châu, Đông Tiến, Tam Đa.

Để sản xuất vụ mùa 2017 đạt kế hoạch đề ra, các cấp, các ngành nông nghiệp cần tiếp tục quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Chỉ đạo hoàn thành tốt công tác diệt chuột, diệt ốc bươu vàng, hạn chế thiệt hại cho lúa mới cấy; Bám sát diễn biến thời tiết, chủ động công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất. Không để úng ngập, khô hạn xảy ra trên diện rộng; Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, dự báo kịp thời tình hình sâu, bệnh hại lúa, rau màu để hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa và phòng trừ sâu, bệnh có hiệu quả, chú ý các đối tượng sâu cuốn lá nhỏ và bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn.

Để tiếp tục hỗ trợ cho sản xuất, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện hiện đang đề nghị UBND huyện xem xét hỗ trợ kinh phí vớt bèo, rác cho các xã, thị trấn. Dự kiến kinh phí hỗ trợ khoảng 50 triệu đồng/1 xã, thị trấn./.

 

Văn An - Phòng NN&PTNT huyện Yên Phong