Thống kê truy cập

Trực tuyến : 18982
Đã truy cập : 48086858

Trung tâm Hành chính công

01/10/2018 15:57 Số lượt xem: 143

1. Họ và tên: Ngô Quý Tùng

 

Chức vụ: Giám đốc TTHCC

Điện thoại: 0984.761.592

Email: nqtung.yp@bacninh.gov.vn

Năm sinh: 04/02/1984

Quê quán: Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Ngày vào Đảng: 30/5/2011 - Chính thức: 30/5/2012.

 

2. Họ và tên: Mẫn Hùng Sơn

Chức vụ: Phó giám đốc TTHCC (chuyên trách)

Điện thoại: 0917.507.555

Email: mhson.yp@bacninh.gov.vn

Năm sinh: 05/02/1987

Quê quán: Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Ngày vào Đảng: 2/9/2018 - Chính thức: 2/9/2019.

 

 

.1. Chức năng của Trung tâm Hành chính công