Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7090
Đã truy cập : 68076659

Tổ HĐND tỉnh Giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và việc triển khai thực hiện một số nội dung chuyên đề trên địa bàn huyện Yên Phong

28/06/2022 13:43 Số lượt xem: 58

          Trong ngày 22/6/2022, Tổ giám sát của HĐND tỉnh do ông Nguyễn Anh Tuấn -  TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Yên Phong làm Trưởng đoàn đã tiến hành Giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và việc triển khai thực hiện một số nội dung chuyên đề trên địa bàn huyện Yên Phong. Tổ giám sát đã đi khảo sát tại xã Đông Tiến. Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Văn Hòa – UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Lưu Văn Mùi – UVBTVHU, Phó Chủ tịch TT UBND huyện; đ/c Nguyễn Duy Phúc – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đ/c trong BTV Huyện ủy và lãnh đạo một số phòng, ban huyện. Tổ giám sát đã tiến hành giám sát tại 2 địa phương là xã Đông Tiến và xã Yên Trung.


 

  Theo báo cáo năm 2022 là đại dịch covid19 bùng phát từ đầu năm Đảng ủy 2 địa phương Đông Tiến và Yên Trung đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện; Là năm nước ta và thế giới phải đối mặt với đại dịch Covid -19 có diễn biến hết sức phức tạp. Phát huy những thuận lợi, kết quả đạt được và khắc phục những khó khăn, tồn tại, cấp ủy chính quyền tiếp tục đoàn kết thống nhất dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng ủy, sự chỉ đạo, điều hành của UBND xã, sự giám sát hiệu quả của HĐND, phát huy vai trò tích cực của MTTQ, các đoàn thể nhân dân và sự nỗ lực của cán bộ, nhân dân trong xã đã đạt những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm 2022, tại các địa phương vẫn còn một số tồn tại như: Tình trạng vi phạm Luật đất đai mới phát sinh trên địa bàn xã cơ bản được ngăn chặn và xử lý kịp thời, tuy nhiên vẫn còn xảy ra một số trường hợp tái vi phạm, tân lấp, đổ đất thải bừa bãi được phát hiện chậm do đó việc xử lý gặp nhiều khó khăn.Tiến độ thực hiện dự án đất đấu giá trên địa bàn còn chậm. Tình hình ANCT nông thôn trên địa bàn nhìn chung ổn định, song vẫn còn có những tiềm ẩn phức tạp. Nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế trong công tác thu hồi đất, GPMB. Đoàn cũng tiến hành giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện một số chuyên đề, từ năm 2020 đến 6 tháng đầu năm 2022:  Kết quả việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tình hình đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của huyện; Công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đấu giá quyền sử dụng đất;  Công tác quản lý nhà trọ do hộ gia đình, cá nhân xây dựng cho công nhân thuê.

Trên cơ sở kết quả giám sát, thay mặt Đoàn giám sát, Nguyễn Anh Tuấn -  TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND xã Đông tiến và xã Yên Trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát và có giải pháp triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2022. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh Covid-19. Tập trung triển khai các phương án, đề án trọng tâm trong lĩnh vực nông nghiệp. Đôn đốc các chủ đầu tư, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng các công trình của xã; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn. Quyết liệt triển khai các biện pháp thu ngân sách nhà nước, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2022. Trong đó, tập trung xử lý các khoản nợ thuế, phí và hạn chế tối đa khoản nợ phát sinh, hoàn thành bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất./.

                                                                                        

     Văn Tuyển